A  A+ A+

Województwo lubelskie liczba kart wydanych wyborcom do godziny 12:00

Liczba stałych obwodów głosowania Liczba obwodów z których otrzymano dane Liczba uprawnionych do głosowania w tych obwodach Liczba wydanych kart do głosowania %
1 828 1 828 1 736 020 134 570 7.75
LUBELSKIE
brak 5.84% 6.25% 6.66% 7.08% 7.49% 7.90% 8.31% 8.72% 9.14% 9.55%
danych 6.24% 6.65% 7.07% 7.48% 7.89% 8.30% 8.71% 9.13% 9.54% 9.96%