A  A+ A+

Województwo opolskie liczba kart wydanych wyborcom do godziny 17:30

Liczba stałych obwodów głosowania Liczba obwodów z których otrzymano dane Liczba uprawnionych do głosowania w tych obwodach Liczba wydanych kart do głosowania %
832 832 810 644 104 400 12.88
OPOLSKIE
brak 9.44% 10.45% 11.46% 12.47% 13.48% 14.49% 15.49% 16.50% 17.51% 18.52%
danych 10.44% 11.45% 12.46% 13.47% 14.48% 15.48% 16.49% 17.50% 18.51% 19.53%