A  A+ A+

Województwo pomorskie liczba kart wydanych wyborcom do godziny 17:30

Liczba stałych obwodów głosowania Liczba obwodów z których otrzymano dane Liczba uprawnionych do głosowania w tych obwodach Liczba wydanych kart do głosowania %
1 361 1 361 1 755 346 332 139 18.92
POMORSKIE