A  A+ A+

 

Nr okręgu wyborczego Liczba uprawnionych do głosowania Liczba obwodów
1 210 5

Polska

Statystyka obwodów

Typ obwodu Liczba Niepełnosprawni
statki 5 0
Razem 5 0

siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych