A  A+ A+

Okręgowa Komisja Wyborcza w Katowicach

Adres
Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Katowicach
ul. Jagiellońska 25, pok. 155,
40-032 Katowice
(Budynek Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego)  
Dane kontaktowe
32-2555856, 32-2561602  
Dyżury