A  A+ A+

Powiat chełmiński 

Obwody głosowania

Nr okręgu wyborczego Liczba mieszkańców Powierzchnia Zaludnienie Liczba uprawnionych do głosowania Liczba obwodów
2 51 104 527 km2 96,97 os. / km2 40 478 47

Powiat chełmiński

chełmiński

Statystyka obwodów

Typ obwodu Liczba Niepełnosprawni
powszechny 44 15
szpital 1 0
zakład opieki spolecznej 1 0
oddział zewnętrzny aresztu śledczego 1 0
Razem 47 15