A  A+ A+

Gmina Gromadka

Gromadka
brak 13.40% 14.51% 15.63% 16.74% 17.86% 18.97% 20.08% 21.20% 22.31% 23.43%
danych 14.50% 15.62% 16.73% 17.85% 18.96% 20.07% 21.19% 22.30% 23.42% 24.54%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:4 485
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:861
Liczba ważnych kart:861
Frekwencja wyborcza:19.20%
Liczba głosów ważnych:816
% głosów ważnych:94.77%

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

Numer listy Nazwa Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  102  12.50
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  0.86
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  90  11.03
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  283  34.68
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  26  3.19
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  13  1.59
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  36  4.41
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  203  24.88
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  56  6.86
  Komitety razem 816  100