A  A+ A+

Powiat bolesławiecki 

bolesławiecki
brak 13.40% 14.51% 15.63% 16.74% 17.86% 18.97% 20.08% 21.20% 22.31% 23.43%
danych 14.50% 15.62% 16.73% 17.85% 18.96% 20.07% 21.19% 22.30% 23.42% 24.54%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:71 346
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:14 137
Liczba ważnych kart:14 134
Frekwencja wyborcza:19.81%
Liczba głosów ważnych:13 594
% głosów ważnych:96.18%

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

Numer listy Nazwa Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  853  6.27
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  1 791  13.17
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  1 045  7.69
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  4 393  32.32
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  264  1.94
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  552  4.06
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  3 819  28.09
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  669  4.92
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  208  1.53
  Komitety razem 13 594  100

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych
uprawnionych do głosowania wydanych kart
do głosowania
i wysłanych pakietów wyborczych
kart ważnych
(głosów oddanych)
Bolesławiec 32 060  7 869  7 869  24.54  7 605  96.65
Bolesławiec 10 864  1 976  1 976  18.19  1 904  96.36
Gromadka 4 485  861  861  19.20  816  94.77
Nowogrodziec 11 969  1 604  1 604  13.40  1 536  95.76
Osiecznica 5 303  852  852  16.07  802  94.13
Warta Bolesławiecka 6 665  975  972  14.58  931  95.78
Powiat ogółem 71 346  14 137  14 134  19.81  13 594  96.18