A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy

Powiat bolesławiecki 

bolesławiecki
brak 8.33% 9.17% 10.01% 10.84% 11.68% 12.52% 13.36% 14.20% 15.03% 15.87%
danych 9.16% 10.00% 10.83% 11.67% 12.51% 13.35% 14.19% 15.02% 15.86% 16.71%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:71 346
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:14 137
Liczba ważnych kart:14 134
Frekwencja wyborcza:19.81%
Liczba głosów ważnych:13 594
% głosów ważnych:96.18%
Liczba głosów na listy komitetu:1 791
% 13.17%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Bolesławiec 32 060  7 869  7 869  7 605  1 116  14.67
Bolesławiec 10 864  1 976  1 976  1 904  233  12.24
Gromadka 4 485  861  861  816  90  11.03
Nowogrodziec 11 969  1 604  1 604  1 536  128  8.33
Osiecznica 5 303  852  852  802  134  16.71
Warta Bolesławiecka 6 665  975  972  931  90  9.67
Ogółem 71 346  14 137  14 134  13 594  1 791  13.17
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
GERINGER DE OEDENBERG Lidia Joanna 1 252 69.91 9.21
WOŹNIAK Piotr Jan 106 5.92 0.78
KLEPACZ Apolonia Weronika 51 2.85 0.38
LUBIŃSKI Mirosław Aleksander 24 1.34 0.18
PIWCEWICZ Jolanta Anna 19 1.06 0.14
CHADŻY Wojciech 16 0.89 0.12
JANIEC Alicja Jadwiga 244 13.62 1.79
KIBANGOU Patrick Bandile Abel Desire 12 0.67 0.09
DUDA Katarzyna Beata 50 2.79 0.37
GOLA-SIENKIEWICZ Ryszard Jerzy 17 0.95 0.13