A  A+ A+

Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke

Powiat bolesławiecki 

bolesławiecki
brak 4.41% 5.04% 5.67% 6.30% 6.93% 7.56% 8.19% 8.82% 9.45% 10.08%
danych 5.03% 5.66% 6.29% 6.92% 7.55% 8.18% 8.81% 9.44% 10.07% 10.71%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:71 346
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:14 137
Liczba ważnych kart:14 134
Frekwencja wyborcza:19.81%
Liczba głosów ważnych:13 594
% głosów ważnych:96.18%
Liczba głosów na listy komitetu:1 045
% 7.69%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Bolesławiec 32 060  7 869  7 869  7 605  553  7.27
Bolesławiec 10 864  1 976  1 976  1 904  204  10.71
Gromadka 4 485  861  861  816  36  4.41
Nowogrodziec 11 969  1 604  1 604  1 536  117  7.62
Osiecznica 5 303  852  852  802  81  10.10
Warta Bolesławiecka 6 665  975  972  931  54  5.80
Ogółem 71 346  14 137  14 134  13 594  1 045  7.69
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
IWASZKIEWICZ Robert Jarosław 500 47.85 3.68
DYBALSKI Ireneusz Karol 57 5.45 0.42
PODOLSKA Maja Małgorzata 78 7.46 0.57
RUBIŚ Tomasz Łukasz 26 2.49 0.19
JARZĄBEK Bogusława Hanna 20 1.91 0.15
SZEWCZYK Łukasz Leszek 43 4.11 0.32
KAWKA Karina Anna 34 3.25 0.25
POKRYWKA Jan Tadeusz 28 2.68 0.21
ŁAMBUCKA Maria Anna 15 1.44 0.11
WITCZAK Klaudia Monika 244 23.35 1.79