A  A+ A+

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

Powiat bolesławiecki 

bolesławiecki
brak 24.48% 25.61% 26.75% 27.88% 29.01% 30.15% 31.28% 32.41% 33.54% 34.68%
danych 25.60% 26.74% 27.87% 29.00% 30.14% 31.27% 32.40% 33.53% 34.67% 35.81%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:71 346
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:14 137
Liczba ważnych kart:14 134
Frekwencja wyborcza:19.81%
Liczba głosów ważnych:13 594
% głosów ważnych:96.18%
Liczba głosów na listy komitetu:4 393
% 32.32%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Bolesławiec 32 060  7 869  7 869  7 605  2 723  35.81
Bolesławiec 10 864  1 976  1 976  1 904  589  30.93
Gromadka 4 485  861  861  816  203  24.88
Nowogrodziec 11 969  1 604  1 604  1 536  376  24.48
Osiecznica 5 303  852  852  802  224  27.93
Warta Bolesławiecka 6 665  975  972  931  278  29.86
Ogółem 71 346  14 137  14 134  13 594  4 393  32.32
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ZDROJEWSKI Bogdan Andrzej 2 819 64.17 20.74
JAZŁOWIECKA Danuta 148 3.37 1.09
HUSKOWSKI Stanisław Tadeusz 157 3.57 1.15
SYNOWSKA Alicja 72 1.64 0.53
TUTAJ Jerzy 36 0.82 0.26
BROK Anna 64 1.46 0.47
WALKOWIAK Roman Wiktor 45 1.02 0.33
PICHLA Grażyna Bożena 52 1.18 0.38
KOTAPKA Jan Tomasz 15 0.34 0.11
RUDYK Cezariusz Emanuel 985 22.42 7.25