A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina

Powiat bolesławiecki 

bolesławiecki
brak 1.59% 1.71% 1.83% 1.95% 2.07% 2.20% 2.32% 2.44% 2.56% 2.68%
danych 1.70% 1.82% 1.94% 2.06% 2.19% 2.31% 2.43% 2.55% 2.67% 2.8%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:71 346
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:14 137
Liczba ważnych kart:14 134
Frekwencja wyborcza:19.81%
Liczba głosów ważnych:13 594
% głosów ważnych:96.18%
Liczba głosów na listy komitetu:264
% 1.94%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Bolesławiec 32 060  7 869  7 869  7 605  126  1.66
Bolesławiec 10 864  1 976  1 976  1 904  38  2.00
Gromadka 4 485  861  861  816  13  1.59
Nowogrodziec 11 969  1 604  1 604  1 536  43  2.80
Osiecznica 5 303  852  852  802  18  2.24
Warta Bolesławiecka 6 665  975  972  931  26  2.79
Ogółem 71 346  14 137  14 134  13 594  264  1.94
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ZASADA Artur Jarosław 128 48.48 0.94
BŁOŃSKI Wojciech Stanisław 16 6.06 0.12
ADAMSKA-WEDLER Elżbieta Donata 28 10.61 0.21
SICIŃSKA Lilianna 20 7.58 0.15
PANCZEŚNIK Piotr Stanisław 6 2.27 0.04
MAŁOLEPSZA Magdalena 30 11.36 0.22
DOBRUK Paweł Jan 6 2.27 0.04
PASZYN Paweł Stefan 1 0.38 0.01
ZDZIENICKA Ewa Maria 13 4.92 0.10
DĄBROWSKI Andrzej Wojciech 16 6.06 0.12