A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Powiat bolesławiecki 

bolesławiecki
brak 0.86% 0.98% 1.10% 1.21% 1.33% 1.45% 1.57% 1.69% 1.80% 1.92%
danych 0.97% 1.09% 1.20% 1.32% 1.44% 1.56% 1.68% 1.79% 1.91% 2.04%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:71 346
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:14 137
Liczba ważnych kart:14 134
Frekwencja wyborcza:19.81%
Liczba głosów ważnych:13 594
% głosów ważnych:96.18%
Liczba głosów na listy komitetu:208
% 1.53%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Bolesławiec 32 060  7 869  7 869  7 605  118  1.55
Bolesławiec 10 864  1 976  1 976  1 904  27  1.42
Gromadka 4 485  861  861  816  0.86
Nowogrodziec 11 969  1 604  1 604  1 536  27  1.76
Osiecznica 5 303  852  852  802  10  1.25
Warta Bolesławiecka 6 665  975  972  931  19  2.04
Ogółem 71 346  14 137  14 134  13 594  208  1.53
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KREJCKANT Aleksander Konrad 72 34.62 0.53
KAMIŃSKI Mikołaj Krzysztof 51 24.52 0.38
GRENIUCH Tomasz Wiesław 20 9.62 0.15
CHRZANOWSKI Michał Krzysztof 15 7.21 0.11
BORODACZ Artur Piotr 9 4.33 0.07
ICKIEWICZ Anna Urszula 13 6.25 0.10
DROZDOWSKA Joanna Ewa 6 2.88 0.04
ROK Wiesław Robert 3 1.44 0.02
LUDKOWSKA Maria 8 3.85 0.06
HELCYK Justyna Magdalena 11 5.29 0.08