A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Miasto Bolesławiec

Bolesławiec
brak 0.86% 0.98% 1.10% 1.21% 1.33% 1.45% 1.57% 1.69% 1.80% 1.92%
danych 0.97% 1.09% 1.20% 1.32% 1.44% 1.56% 1.68% 1.79% 1.91% 2.04%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:32 060
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:7 869
Liczba ważnych kart:7 869
Frekwencja wyborcza:24.54%
Liczba głosów ważnych:7 605
% głosów ważnych:96.65%
Liczba głosów na listy komitetu:118
% 1.55%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KREJCKANT Aleksander Konrad 45 38.14 0.59
KAMIŃSKI Mikołaj Krzysztof 26 22.03 0.34
GRENIUCH Tomasz Wiesław 15 12.71 0.20
CHRZANOWSKI Michał Krzysztof 8 6.78 0.11
BORODACZ Artur Piotr 5 4.24 0.07
ICKIEWICZ Anna Urszula 3 2.54 0.04
DROZDOWSKA Joanna Ewa 4 3.39 0.05
ROK Wiesław Robert 3 2.54 0.04
LUDKOWSKA Maria 4 3.39 0.05
HELCYK Justyna Magdalena 5 4.24 0.07