A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Miasto Nowogrodziec

Nowogrodziec
brak 0.86% 0.98% 1.10% 1.21% 1.33% 1.45% 1.57% 1.69% 1.80% 1.92%
danych 0.97% 1.09% 1.20% 1.32% 1.44% 1.56% 1.68% 1.79% 1.91% 2.04%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:11 969
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 604
Liczba ważnych kart:1 604
Frekwencja wyborcza:13.40%
Liczba głosów ważnych:1 536
% głosów ważnych:95.76%
Liczba głosów na listy komitetu:27
% 1.76%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KREJCKANT Aleksander Konrad 11 40.74 0.72
KAMIŃSKI Mikołaj Krzysztof 7 25.93 0.46
GRENIUCH Tomasz Wiesław 1 3.70 0.07
CHRZANOWSKI Michał Krzysztof 1 3.70 0.07
BORODACZ Artur Piotr 1 3.70 0.07
ICKIEWICZ Anna Urszula 2 7.41 0.13
DROZDOWSKA Joanna Ewa 2 7.41 0.13
ROK Wiesław Robert 0 0.00 0.00
LUDKOWSKA Maria 1 3.70 0.07
HELCYK Justyna Magdalena 1 3.70 0.07