A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Powiat bolesławiecki 

bolesławiecki
brak 3.19% 3.58% 3.97% 4.37% 4.76% 5.15% 5.54% 5.93% 6.33% 6.72%
danych 3.57% 3.96% 4.36% 4.75% 5.14% 5.53% 5.92% 6.32% 6.71% 7.11%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:71 346
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:14 137
Liczba ważnych kart:14 134
Frekwencja wyborcza:19.81%
Liczba głosów ważnych:13 594
% głosów ważnych:96.18%
Liczba głosów na listy komitetu:853
% 6.27%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Bolesławiec 32 060  7 869  7 869  7 605  541  7.11
Bolesławiec 10 864  1 976  1 976  1 904  127  6.67
Gromadka 4 485  861  861  816  26  3.19
Nowogrodziec 11 969  1 604  1 604  1 536  76  4.95
Osiecznica 5 303  852  852  802  40  4.99
Warta Bolesławiecka 6 665  975  972  931  43  4.62
Ogółem 71 346  14 137  14 134  13 594  853  6.27
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KWIATKOWSKI Robert Artur 133 15.59 0.98
KUBICA Anna Maria 48 5.63 0.35
NOWAK Bogusław Jerzy 588 68.93 4.33
GÓRNIAK Judyta 16 1.88 0.12
WIDŁAK Artur Fryderyk 7 0.82 0.05
NOWACKA Agata Łucja 22 2.58 0.16
SKOWROŃSKI Sławomir Tomasz 7 0.82 0.05
ZAWADZKA Stanisława Natalia 8 0.94 0.06
TABISZ Jacek 8 0.94 0.06
TRYBUŁA-KIERNICKA Ewa Iwona 16 1.88 0.12