A  A+ A+

Miasto Stronie Śląskie

Stronie Śląskie
brak 13.94% 15.07% 16.20% 17.32% 18.45% 19.58% 20.71% 21.84% 22.96% 24.09%
danych 15.06% 16.19% 17.31% 18.44% 19.57% 20.70% 21.83% 22.95% 24.08% 25.22%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:6 143
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 062
Liczba ważnych kart:1 062
Frekwencja wyborcza:17.29%
Liczba głosów ważnych:1 015
% głosów ważnych:95.57%

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

Numer listy Nazwa Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  44  4.33
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  22  2.17
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  261  25.71
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  189  18.62
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  37  3.65
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  22  2.17
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  64  6.31
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  350  34.48
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  26  2.56
  Komitety razem 1 015  100