A  A+ A+

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

Miasto Stronie Śląskie

Stronie Śląskie
brak 26.82% 28.29% 29.77% 31.24% 32.72% 34.19% 35.66% 37.14% 38.61% 40.09%
danych 28.28% 29.76% 31.23% 32.71% 34.18% 35.65% 37.13% 38.60% 40.08% 41.56%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:6 143
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 062
Liczba ważnych kart:1 062
Frekwencja wyborcza:17.29%
Liczba głosów ważnych:1 015
% głosów ważnych:95.57%
Liczba głosów na listy komitetu:350
% 34.48%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ZDROJEWSKI Bogdan Andrzej 261 74.57 25.71
JAZŁOWIECKA Danuta 21 6.00 2.07
HUSKOWSKI Stanisław Tadeusz 13 3.71 1.28
SYNOWSKA Alicja 2 0.57 0.20
TUTAJ Jerzy 25 7.14 2.46
BROK Anna 13 3.71 1.28
WALKOWIAK Roman Wiktor 4 1.14 0.39
PICHLA Grażyna Bożena 3 0.86 0.30
KOTAPKA Jan Tomasz 5 1.43 0.49
RUDYK Cezariusz Emanuel 3 0.86 0.30