A  A+ A+

Miasto Prusice

Prusice
brak 13.25% 14.49% 15.73% 16.98% 18.22% 19.46% 20.70% 21.94% 23.19% 24.43%
danych 14.48% 15.72% 16.97% 18.21% 19.45% 20.69% 21.93% 23.18% 24.42% 25.67%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:7 509
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:995
Liczba ważnych kart:995
Frekwencja wyborcza:13.25%
Liczba głosów ważnych:942
% głosów ważnych:94.67%

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

Numer listy Nazwa Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  38  4.03
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  0.96
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  74  7.86
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  322  34.18
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  24  2.55
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  24  2.55
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  69  7.32
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  299  31.74
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  83  8.81
  Komitety razem 942  100