A  A+ A+

Powiat trzebnicki 

trzebnicki
brak 13.25% 14.49% 15.73% 16.98% 18.22% 19.46% 20.70% 21.94% 23.19% 24.43%
danych 14.48% 15.72% 16.97% 18.21% 19.45% 20.69% 21.93% 23.18% 24.42% 25.67%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:65 533
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:13 245
Liczba ważnych kart:13 238
Frekwencja wyborcza:20.21%
Liczba głosów ważnych:12 757
% głosów ważnych:96.37%

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

Numer listy Nazwa Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  300  2.35
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  1 320  10.35
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  880  6.90
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  4 913  38.51
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  315  2.47
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  607  4.76
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  3 647  28.59
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  620  4.86
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  155  1.22
  Komitety razem 12 757  100

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych
uprawnionych do głosowania wydanych kart
do głosowania
i wysłanych pakietów wyborczych
kart ważnych
(głosów oddanych)
Oborniki Śląskie 15 522  3 986  3 985  25.67  3 845  96.49
Prusice 7 509  995  995  13.25  942  94.67
Trzebnica 18 400  4 040  4 036  21.93  3 887  96.31
Wisznia Mała 7 605  1 836  1 834  24.12  1 793  97.76
Zawonia 4 564  692  692  15.16  662  95.66
Żmigród 11 933  1 696  1 696  14.21  1 628  95.99
Powiat ogółem 65 533  13 245  13 238  20.20  12 757  96.37