A  A+ A+

Miasto Żmigród

Żmigród
brak 13.25% 14.49% 15.73% 16.98% 18.22% 19.46% 20.70% 21.94% 23.19% 24.43%
danych 14.48% 15.72% 16.97% 18.21% 19.45% 20.69% 21.93% 23.18% 24.42% 25.67%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:11 933
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 696
Liczba ważnych kart:1 696
Frekwencja wyborcza:14.21%
Liczba głosów ważnych:1 628
% głosów ważnych:95.99%

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

Numer listy Nazwa Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  60  3.69
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  22  1.35
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  184  11.30
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  427  26.23
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  39  2.40
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  34  2.09
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  96  5.90
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  630  38.70
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  136  8.35
  Komitety razem 1 628  100