A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy

Powiat trzebnicki 

trzebnicki
brak 7.86% 8.22% 8.58% 8.94% 9.30% 9.67% 10.03% 10.39% 10.75% 11.11%
danych 8.21% 8.57% 8.93% 9.29% 9.66% 10.02% 10.38% 10.74% 11.10% 11.47%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:65 533
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:13 245
Liczba ważnych kart:13 238
Frekwencja wyborcza:20.21%
Liczba głosów ważnych:12 757
% głosów ważnych:96.37%
Liczba głosów na listy komitetu:1 320
% 10.35%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Oborniki Śląskie 15 522  3 986  3 985  3 845  441  11.47
Prusice 7 509  995  995  942  74  7.86
Trzebnica 18 400  4 040  4 036  3 887  388  9.98
Wisznia Mała 7 605  1 836  1 834  1 793  173  9.65
Zawonia 4 564  692  692  662  60  9.06
Żmigród 11 933  1 696  1 696  1 628  184  11.30
Ogółem 65 533  13 245  13 238  12 757  1 320  10.35
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
GERINGER DE OEDENBERG Lidia Joanna 1 105 83.71 8.66
WOŹNIAK Piotr Jan 53 4.02 0.42
KLEPACZ Apolonia Weronika 26 1.97 0.20
LUBIŃSKI Mirosław Aleksander 21 1.59 0.16
PIWCEWICZ Jolanta Anna 13 0.98 0.10
CHADŻY Wojciech 10 0.76 0.08
JANIEC Alicja Jadwiga 25 1.89 0.20
KIBANGOU Patrick Bandile Abel Desire 16 1.21 0.13
DUDA Katarzyna Beata 45 3.41 0.35
GOLA-SIENKIEWICZ Ryszard Jerzy 6 0.45 0.05