A  A+ A+

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

Powiat trzebnicki 

trzebnicki
brak 31.74% 32.59% 33.44% 34.30% 35.15% 36.00% 36.85% 37.70% 38.56% 39.41%
danych 32.58% 33.43% 34.29% 35.14% 35.99% 36.84% 37.69% 38.55% 39.40% 40.26%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:65 533
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:13 245
Liczba ważnych kart:13 238
Frekwencja wyborcza:20.21%
Liczba głosów ważnych:12 757
% głosów ważnych:96.37%
Liczba głosów na listy komitetu:4 913
% 38.51%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Oborniki Śląskie 15 522  3 986  3 985  3 845  1 548  40.26
Prusice 7 509  995  995  942  299  31.74
Trzebnica 18 400  4 040  4 036  3 887  1 472  37.87
Wisznia Mała 7 605  1 836  1 834  1 793  720  40.16
Zawonia 4 564  692  692  662  244  36.86
Żmigród 11 933  1 696  1 696  1 628  630  38.70
Ogółem 65 533  13 245  13 238  12 757  4 913  38.51
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ZDROJEWSKI Bogdan Andrzej 3 838 78.12 30.09
JAZŁOWIECKA Danuta 101 2.06 0.79
HUSKOWSKI Stanisław Tadeusz 791 16.10 6.20
SYNOWSKA Alicja 40 0.81 0.31
TUTAJ Jerzy 27 0.55 0.21
BROK Anna 37 0.75 0.29
WALKOWIAK Roman Wiktor 16 0.33 0.13
PICHLA Grażyna Bożena 23 0.47 0.18
KOTAPKA Jan Tomasz 14 0.28 0.11
RUDYK Cezariusz Emanuel 26 0.53 0.20