A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Powiat trzebnicki 

trzebnicki
brak 0.76% 0.83% 0.90% 0.97% 1.04% 1.11% 1.18% 1.25% 1.32% 1.39%
danych 0.82% 0.89% 0.96% 1.03% 1.10% 1.17% 1.24% 1.31% 1.38% 1.46%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:65 533
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:13 245
Liczba ważnych kart:13 238
Frekwencja wyborcza:20.21%
Liczba głosów ważnych:12 757
% głosów ważnych:96.37%
Liczba głosów na listy komitetu:155
% 1.22%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Oborniki Śląskie 15 522  3 986  3 985  3 845  56  1.46
Prusice 7 509  995  995  942  0.96
Trzebnica 18 400  4 040  4 036  3 887  42  1.08
Wisznia Mała 7 605  1 836  1 834  1 793  21  1.17
Zawonia 4 564  692  692  662  0.76
Żmigród 11 933  1 696  1 696  1 628  22  1.35
Ogółem 65 533  13 245  13 238  12 757  155  1.22
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KREJCKANT Aleksander Konrad 45 29.03 0.35
KAMIŃSKI Mikołaj Krzysztof 34 21.94 0.27
GRENIUCH Tomasz Wiesław 9 5.81 0.07
CHRZANOWSKI Michał Krzysztof 8 5.16 0.06
BORODACZ Artur Piotr 5 3.23 0.04
ICKIEWICZ Anna Urszula 9 5.81 0.07
DROZDOWSKA Joanna Ewa 15 9.68 0.12
ROK Wiesław Robert 1 0.65 0.01
LUDKOWSKA Maria 6 3.87 0.05
HELCYK Justyna Magdalena 23 14.84 0.18