A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Powiat trzebnicki 

trzebnicki
brak 1.78% 1.89% 1.99% 2.10% 2.20% 2.31% 2.42% 2.52% 2.63% 2.73%
danych 1.88% 1.98% 2.09% 2.19% 2.30% 2.41% 2.51% 2.62% 2.72% 2.84%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:65 533
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:13 245
Liczba ważnych kart:13 238
Frekwencja wyborcza:20.21%
Liczba głosów ważnych:12 757
% głosów ważnych:96.37%
Liczba głosów na listy komitetu:300
% 2.35%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Oborniki Śląskie 15 522  3 986  3 985  3 845  104  2.70
Prusice 7 509  995  995  942  24  2.55
Trzebnica 18 400  4 040  4 036  3 887  69  1.78
Wisznia Mała 7 605  1 836  1 834  1 793  51  2.84
Zawonia 4 564  692  692  662  13  1.96
Żmigród 11 933  1 696  1 696  1 628  39  2.40
Ogółem 65 533  13 245  13 238  12 757  300  2.35
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KWIATKOWSKI Robert Artur 137 45.67 1.07
KUBICA Anna Maria 81 27.00 0.63
NOWAK Bogusław Jerzy 8 2.67 0.06
GÓRNIAK Judyta 9 3.00 0.07
WIDŁAK Artur Fryderyk 8 2.67 0.06
NOWACKA Agata Łucja 17 5.67 0.13
SKOWROŃSKI Sławomir Tomasz 8 2.67 0.06
ZAWADZKA Stanisława Natalia 4 1.33 0.03
TABISZ Jacek 13 4.33 0.10
TRYBUŁA-KIERNICKA Ewa Iwona 15 5.00 0.12