A  A+ A+

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Powiat trzebnicki 

trzebnicki
brak 25.83% 26.67% 27.50% 28.34% 29.17% 30.01% 30.84% 31.68% 32.51% 33.35%
danych 26.66% 27.49% 28.33% 29.16% 30.00% 30.83% 31.67% 32.50% 33.34% 34.18%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:65 533
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:13 245
Liczba ważnych kart:13 238
Frekwencja wyborcza:20.21%
Liczba głosów ważnych:12 757
% głosów ważnych:96.37%
Liczba głosów na listy komitetu:3 647
% 28.59%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Oborniki Śląskie 15 522  3 986  3 985  3 845  1 009  26.24
Prusice 7 509  995  995  942  322  34.18
Trzebnica 18 400  4 040  4 036  3 887  1 182  30.41
Wisznia Mała 7 605  1 836  1 834  1 793  536  29.89
Zawonia 4 564  692  692  662  171  25.83
Żmigród 11 933  1 696  1 696  1 628  427  26.23
Ogółem 65 533  13 245  13 238  12 757  3 647  28.59
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
JACKIEWICZ Dawid Bohdan 2 139 58.65 16.77
UJAZDOWSKI Kazimierz Michał 1 027 28.16 8.05
ZALEWSKA Anna Elżbieta 228 6.25 1.79
KŁOSOWSKI Sławomir 50 1.37 0.39
MARCZAK Tadeusz Kazimierz 50 1.37 0.39
MACHAŁEK Marzena Anna 39 1.07 0.31
GIBAS Teresa Jadwiga 23 0.63 0.18
TYNIEC Jacek 20 0.55 0.16
MARCINIAK Wojciech 32 0.88 0.25
CZOCHARA Katarzyna Beata 39 1.07 0.31