A  A+ A+

Gmina Zawonia

Zawonia
brak 13.25% 14.49% 15.73% 16.98% 18.22% 19.46% 20.70% 21.94% 23.19% 24.43%
danych 14.48% 15.72% 16.97% 18.21% 19.45% 20.69% 21.93% 23.18% 24.42% 25.67%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:4 564
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:692
Liczba ważnych kart:692
Frekwencja wyborcza:15.16%
Liczba głosów ważnych:662
% głosów ważnych:95.66%

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

Numer listy Nazwa Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  35  5.29
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  0.76
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  60  9.06
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  171  25.83
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  13  1.96
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  10  1.51
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  67  10.12
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  244  36.86
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  57  8.61
  Komitety razem 662  100