A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Miasto Boguszów-Gorce

Boguszów-Gorce
brak 1.58% 2.11% 2.63% 3.16% 3.68% 4.21% 4.74% 5.26% 5.79% 6.31%
danych 2.10% 2.62% 3.15% 3.67% 4.20% 4.73% 5.25% 5.78% 6.30% 6.84%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:12 979
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:2 064
Liczba ważnych kart:2 064
Frekwencja wyborcza:15.90%
Liczba głosów ważnych:1 985
% głosów ważnych:96.17%
Liczba głosów na listy komitetu:47
% 2.37%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
RAKOCZY Stanisław 11 23.40 0.55
SZYMIEC-RACZYŃSKA Halina Jadwiga 2 4.26 0.10
MAŃKOWSKA Ewa Maria 8 17.02 0.40
SKOWRON Zbigniew 11 23.40 0.55
KONOPKA Antoni Jacek 0 0.00 0.00
PILAWKA Tomasz 1 2.13 0.05
SAMBORSKI Tadeusz 0 0.00 0.00
JANIK Janina 4 8.51 0.20
CHLEBOSZ Włodzimierz Stanisław 3 6.38 0.15
ANTONISZYN-KLIK Ilona Galia 7 14.89 0.35