A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Miasto Jedlina-Zdrój

Jedlina-Zdrój
brak 1.58% 2.11% 2.63% 3.16% 3.68% 4.21% 4.74% 5.26% 5.79% 6.31%
danych 2.10% 2.62% 3.15% 3.67% 4.20% 4.73% 5.25% 5.78% 6.30% 6.84%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:3 972
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:715
Liczba ważnych kart:715
Frekwencja wyborcza:18.00%
Liczba głosów ważnych:696
% głosów ważnych:97.34%
Liczba głosów na listy komitetu:11
% 1.58%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
RAKOCZY Stanisław 4 36.36 0.57
SZYMIEC-RACZYŃSKA Halina Jadwiga 1 9.09 0.14
MAŃKOWSKA Ewa Maria 0 0.00 0.00
SKOWRON Zbigniew 2 18.18 0.29
KONOPKA Antoni Jacek 0 0.00 0.00
PILAWKA Tomasz 1 9.09 0.14
SAMBORSKI Tadeusz 0 0.00 0.00
JANIK Janina 0 0.00 0.00
CHLEBOSZ Włodzimierz Stanisław 0 0.00 0.00
ANTONISZYN-KLIK Ilona Galia 3 27.27 0.43