A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Gmina Czarny Bór

Czarny Bór
brak 1.58% 2.11% 2.63% 3.16% 3.68% 4.21% 4.74% 5.26% 5.79% 6.31%
danych 2.10% 2.62% 3.15% 3.67% 4.20% 4.73% 5.25% 5.78% 6.30% 6.84%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:3 859
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:709
Liczba ważnych kart:708
Frekwencja wyborcza:18.37%
Liczba głosów ważnych:682
% głosów ważnych:96.33%
Liczba głosów na listy komitetu:25
% 3.67%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
RAKOCZY Stanisław 6 24.00 0.88
SZYMIEC-RACZYŃSKA Halina Jadwiga 1 4.00 0.15
MAŃKOWSKA Ewa Maria 3 12.00 0.44
SKOWRON Zbigniew 2 8.00 0.29
KONOPKA Antoni Jacek 2 8.00 0.29
PILAWKA Tomasz 0 0.00 0.00
SAMBORSKI Tadeusz 1 4.00 0.15
JANIK Janina 8 32.00 1.17
CHLEBOSZ Włodzimierz Stanisław 0 0.00 0.00
ANTONISZYN-KLIK Ilona Galia 2 8.00 0.29