A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Miasto Głuszyca

Głuszyca
brak 1.58% 2.11% 2.63% 3.16% 3.68% 4.21% 4.74% 5.26% 5.79% 6.31%
danych 2.10% 2.62% 3.15% 3.67% 4.20% 4.73% 5.25% 5.78% 6.30% 6.84%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:7 318
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 177
Liczba ważnych kart:1 177
Frekwencja wyborcza:16.08%
Liczba głosów ważnych:1 140
% głosów ważnych:96.86%
Liczba głosów na listy komitetu:78
% 6.84%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
RAKOCZY Stanisław 8 10.26 0.70
SZYMIEC-RACZYŃSKA Halina Jadwiga 54 69.23 4.74
MAŃKOWSKA Ewa Maria 5 6.41 0.44
SKOWRON Zbigniew 2 2.56 0.18
KONOPKA Antoni Jacek 1 1.28 0.09
PILAWKA Tomasz 0 0.00 0.00
SAMBORSKI Tadeusz 0 0.00 0.00
JANIK Janina 5 6.41 0.44
CHLEBOSZ Włodzimierz Stanisław 0 0.00 0.00
ANTONISZYN-KLIK Ilona Galia 3 3.85 0.26