A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Miasto Mieroszów

Mieroszów
brak 1.58% 2.11% 2.63% 3.16% 3.68% 4.21% 4.74% 5.26% 5.79% 6.31%
danych 2.10% 2.62% 3.15% 3.67% 4.20% 4.73% 5.25% 5.78% 6.30% 6.84%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:5 631
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:910
Liczba ważnych kart:910
Frekwencja wyborcza:16.16%
Liczba głosów ważnych:883
% głosów ważnych:97.03%
Liczba głosów na listy komitetu:31
% 3.51%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
RAKOCZY Stanisław 4 12.90 0.45
SZYMIEC-RACZYŃSKA Halina Jadwiga 13 41.94 1.47
MAŃKOWSKA Ewa Maria 3 9.68 0.34
SKOWRON Zbigniew 0 0.00 0.00
KONOPKA Antoni Jacek 1 3.23 0.11
PILAWKA Tomasz 0 0.00 0.00
SAMBORSKI Tadeusz 0 0.00 0.00
JANIK Janina 4 12.90 0.45
CHLEBOSZ Włodzimierz Stanisław 1 3.23 0.11
ANTONISZYN-KLIK Ilona Galia 5 16.13 0.57