A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Gmina Walim

Walim
brak 1.58% 2.11% 2.63% 3.16% 3.68% 4.21% 4.74% 5.26% 5.79% 6.31%
danych 2.10% 2.62% 3.15% 3.67% 4.20% 4.73% 5.25% 5.78% 6.30% 6.84%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:4 692
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:770
Liczba ważnych kart:770
Frekwencja wyborcza:16.41%
Liczba głosów ważnych:737
% głosów ważnych:95.71%
Liczba głosów na listy komitetu:38
% 5.16%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
RAKOCZY Stanisław 6 15.79 0.81
SZYMIEC-RACZYŃSKA Halina Jadwiga 8 21.05 1.09
MAŃKOWSKA Ewa Maria 6 15.79 0.81
SKOWRON Zbigniew 3 7.89 0.41
KONOPKA Antoni Jacek 1 2.63 0.14
PILAWKA Tomasz 0 0.00 0.00
SAMBORSKI Tadeusz 2 5.26 0.27
JANIK Janina 4 10.53 0.54
CHLEBOSZ Włodzimierz Stanisław 1 2.63 0.14
ANTONISZYN-KLIK Ilona Galia 7 18.42 0.95