A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Gmina Dobrcz

Dobrcz
brak 0.55% 0.67% 0.78% 0.90% 1.01% 1.13% 1.25% 1.36% 1.48% 1.59%
danych 0.66% 0.77% 0.89% 1.00% 1.12% 1.24% 1.35% 1.47% 1.58% 1.71%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:8 308
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 917
Liczba ważnych kart:1 917
Frekwencja wyborcza:23.07%
Liczba głosów ważnych:1 813
% głosów ważnych:94.57%
Liczba głosów na listy komitetu:26
% 1.43%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
CYWIŃSKA Marta Ewa 11 42.31 0.61
WILKOWSKI Wojciech Sławomir 2 7.69 0.11
HRABSKI Piotr Michał 2 7.69 0.11
SZENDEL Weronika 0 0.00 0.00
POŁĄCZAK Wojciech 0 0.00 0.00
BORUCKA Irena 0 0.00 0.00
ANDUŁA Miłosz 2 7.69 0.11
LASKOWSKA Julia 1 3.85 0.06
RZĄDKOWSKI Kamil Piotr 3 11.54 0.17
DŁUGOSZ Rafał Tomasz 5 19.23 0.28