A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Miasto Koronowo

Koronowo
brak 0.55% 0.67% 0.78% 0.90% 1.01% 1.13% 1.25% 1.36% 1.48% 1.59%
danych 0.66% 0.77% 0.89% 1.00% 1.12% 1.24% 1.35% 1.47% 1.58% 1.71%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:19 383
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:3 915
Liczba ważnych kart:3 915
Frekwencja wyborcza:20.20%
Liczba głosów ważnych:3 765
% głosów ważnych:96.17%
Liczba głosów na listy komitetu:33
% 0.88%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
CYWIŃSKA Marta Ewa 13 39.39 0.35
WILKOWSKI Wojciech Sławomir 9 27.27 0.24
HRABSKI Piotr Michał 2 6.06 0.05
SZENDEL Weronika 5 15.15 0.13
POŁĄCZAK Wojciech 0 0.00 0.00
BORUCKA Irena 0 0.00 0.00
ANDUŁA Miłosz 3 9.09 0.08
LASKOWSKA Julia 0 0.00 0.00
RZĄDKOWSKI Kamil Piotr 0 0.00 0.00
DŁUGOSZ Rafał Tomasz 1 3.03 0.03