A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Gmina Nowa Wieś Wielka

Nowa Wieś Wielka
brak 0.55% 0.67% 0.78% 0.90% 1.01% 1.13% 1.25% 1.36% 1.48% 1.59%
danych 0.66% 0.77% 0.89% 1.00% 1.12% 1.24% 1.35% 1.47% 1.58% 1.71%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:7 399
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 512
Liczba ważnych kart:1 512
Frekwencja wyborcza:20.44%
Liczba głosów ważnych:1 447
% głosów ważnych:95.70%
Liczba głosów na listy komitetu:21
% 1.45%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
CYWIŃSKA Marta Ewa 17 80.95 1.17
WILKOWSKI Wojciech Sławomir 2 9.52 0.14
HRABSKI Piotr Michał 1 4.76 0.07
SZENDEL Weronika 0 0.00 0.00
POŁĄCZAK Wojciech 0 0.00 0.00
BORUCKA Irena 0 0.00 0.00
ANDUŁA Miłosz 0 0.00 0.00
LASKOWSKA Julia 0 0.00 0.00
RZĄDKOWSKI Kamil Piotr 0 0.00 0.00
DŁUGOSZ Rafał Tomasz 1 4.76 0.07