A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Gmina Sicienko

Sicienko
brak 0.55% 0.67% 0.78% 0.90% 1.01% 1.13% 1.25% 1.36% 1.48% 1.59%
danych 0.66% 0.77% 0.89% 1.00% 1.12% 1.24% 1.35% 1.47% 1.58% 1.71%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:7 712
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 766
Liczba ważnych kart:1 766
Frekwencja wyborcza:22.90%
Liczba głosów ważnych:1 668
% głosów ważnych:94.45%
Liczba głosów na listy komitetu:17
% 1.02%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
CYWIŃSKA Marta Ewa 9 52.94 0.54
WILKOWSKI Wojciech Sławomir 0 0.00 0.00
HRABSKI Piotr Michał 0 0.00 0.00
SZENDEL Weronika 3 17.65 0.18
POŁĄCZAK Wojciech 1 5.88 0.06
BORUCKA Irena 0 0.00 0.00
ANDUŁA Miłosz 0 0.00 0.00
LASKOWSKA Julia 0 0.00 0.00
RZĄDKOWSKI Kamil Piotr 1 5.88 0.06
DŁUGOSZ Rafał Tomasz 3 17.65 0.18