A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Miasto Łasin

Łasin
brak 0.85% 1.10% 1.35% 1.59% 1.84% 2.09% 2.34% 2.59% 2.83% 3.08%
danych 1.09% 1.34% 1.58% 1.83% 2.08% 2.33% 2.58% 2.82% 3.07% 3.33%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:6 506
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 042
Liczba ważnych kart:1 042
Frekwencja wyborcza:16.02%
Liczba głosów ważnych:979
% głosów ważnych:93.95%
Liczba głosów na listy komitetu:19
% 1.94%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
CYWIŃSKA Marta Ewa 4 21.05 0.41
WILKOWSKI Wojciech Sławomir 3 15.79 0.31
HRABSKI Piotr Michał 1 5.26 0.10
SZENDEL Weronika 0 0.00 0.00
POŁĄCZAK Wojciech 1 5.26 0.10
BORUCKA Irena 1 5.26 0.10
ANDUŁA Miłosz 0 0.00 0.00
LASKOWSKA Julia 1 5.26 0.10
RZĄDKOWSKI Kamil Piotr 0 0.00 0.00
DŁUGOSZ Rafał Tomasz 8 42.11 0.82