A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Miasto Gniewkowo

Gniewkowo
brak 0.63% 0.77% 0.90% 1.04% 1.18% 1.32% 1.45% 1.59% 1.73% 1.86%
danych 0.76% 0.89% 1.03% 1.17% 1.31% 1.44% 1.58% 1.72% 1.85% 2%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:11 444
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 950
Liczba ważnych kart:1 950
Frekwencja wyborcza:17.04%
Liczba głosów ważnych:1 853
% głosów ważnych:95.03%
Liczba głosów na listy komitetu:16
% 0.86%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
CYWIŃSKA Marta Ewa 9 56.25 0.49
WILKOWSKI Wojciech Sławomir 0 0.00 0.00
HRABSKI Piotr Michał 0 0.00 0.00
SZENDEL Weronika 0 0.00 0.00
POŁĄCZAK Wojciech 1 6.25 0.05
BORUCKA Irena 1 6.25 0.05
ANDUŁA Miłosz 1 6.25 0.05
LASKOWSKA Julia 0 0.00 0.00
RZĄDKOWSKI Kamil Piotr 3 18.75 0.16
DŁUGOSZ Rafał Tomasz 1 6.25 0.05