A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Miasto Janikowo

Janikowo
brak 0.63% 0.77% 0.90% 1.04% 1.18% 1.32% 1.45% 1.59% 1.73% 1.86%
danych 0.76% 0.89% 1.03% 1.17% 1.31% 1.44% 1.58% 1.72% 1.85% 2%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:10 943
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:2 108
Liczba ważnych kart:2 107
Frekwencja wyborcza:19.26%
Liczba głosów ważnych:2 007
% głosów ważnych:95.25%
Liczba głosów na listy komitetu:35
% 1.74%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
CYWIŃSKA Marta Ewa 16 45.71 0.80
WILKOWSKI Wojciech Sławomir 5 14.29 0.25
HRABSKI Piotr Michał 4 11.43 0.20
SZENDEL Weronika 1 2.86 0.05
POŁĄCZAK Wojciech 2 5.71 0.10
BORUCKA Irena 0 0.00 0.00
ANDUŁA Miłosz 1 2.86 0.05
LASKOWSKA Julia 2 5.71 0.10
RZĄDKOWSKI Kamil Piotr 2 5.71 0.10
DŁUGOSZ Rafał Tomasz 2 5.71 0.10