A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Miasto Pakość

Pakość
brak 0.63% 0.77% 0.90% 1.04% 1.18% 1.32% 1.45% 1.59% 1.73% 1.86%
danych 0.76% 0.89% 1.03% 1.17% 1.31% 1.44% 1.58% 1.72% 1.85% 2%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:7 946
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 424
Liczba ważnych kart:1 424
Frekwencja wyborcza:17.92%
Liczba głosów ważnych:1 353
% głosów ważnych:95.01%
Liczba głosów na listy komitetu:27
% 2.00%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
CYWIŃSKA Marta Ewa 14 51.85 1.03
WILKOWSKI Wojciech Sławomir 2 7.41 0.15
HRABSKI Piotr Michał 1 3.70 0.07
SZENDEL Weronika 0 0.00 0.00
POŁĄCZAK Wojciech 1 3.70 0.07
BORUCKA Irena 2 7.41 0.15
ANDUŁA Miłosz 3 11.11 0.22
LASKOWSKA Julia 2 7.41 0.15
RZĄDKOWSKI Kamil Piotr 0 0.00 0.00
DŁUGOSZ Rafał Tomasz 2 7.41 0.15