A  A+ A+

Miasto Lipno

Lipno
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:11 679
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:2 417
Liczba ważnych kart:2 417
Frekwencja wyborcza:20.70%
Liczba głosów ważnych:2 272
% głosów ważnych:94.00%
Liczba głosów na listy komitetu:0
% 0.00%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne