A  A+ A+

Powiat lipnowski 

lipnowski
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:52 819
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:10 123
Liczba ważnych kart:10 123
Frekwencja wyborcza:19.17%
Liczba głosów ważnych:9 577
% głosów ważnych:94.61%
Liczba głosów na listy komitetu:0
% 0.00%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Lipno 11 679  2 417  2 417  2 272  0.00
Bobrowniki 2 443  495  495  471  0.00
Chrostkowo 2 422  336  336  321  0.00
Dobrzyń nad Wisłą 6 349  897  897  854  0.00
Kikół 5 735  1 453  1 453  1 368  0.00
Lipno 9 176  1 571  1 571  1 489  0.00
Skępe 6 084  1 185  1 185  1 129  0.00
Tłuchowo 3 633  499  499  466  0.00
Wielgie 5 298  1 270  1 270  1 207  0.00
Ogółem 52 819  10 123  10 123  9 577  0.00
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne