A  A+ A+

Miasto Lipno

Lipno
brak 13.74% 14.90% 16.06% 17.22% 18.38% 19.54% 20.70% 21.86% 23.02% 24.18%
danych 14.89% 16.05% 17.21% 18.37% 19.53% 20.69% 21.85% 23.01% 24.17% 25.34%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:11 679
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:2 417
Liczba ważnych kart:2 417
Frekwencja wyborcza:20.70%
Liczba głosów ważnych:2 272
% głosów ważnych:94.00%

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

Numer listy Nazwa Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  68  2.99
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  23  1.01
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  308  13.56
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  674  29.67
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  58  2.55
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  43  1.89
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  116  5.11
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  522  22.98
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  460  20.25
  Komitety razem 2 272  100