A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Miasto Lipno

Lipno
brak 0.62% 0.87% 1.12% 1.36% 1.61% 1.86% 2.11% 2.36% 2.60% 2.85%
danych 0.86% 1.11% 1.35% 1.60% 1.85% 2.10% 2.35% 2.59% 2.84% 3.1%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:11 679
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:2 417
Liczba ważnych kart:2 417
Frekwencja wyborcza:20.70%
Liczba głosów ważnych:2 272
% głosów ważnych:94.00%
Liczba głosów na listy komitetu:58
% 2.55%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
SZCZUKA Kazimiera 45 77.59 1.98
KRUPA Łukasz Marcin 0 0.00 0.00
STRAUSS Hanna Barbara 3 5.17 0.13
KRÓLEWICZ Mirosław 2 3.45 0.09
BOROWSKA Joanna Małgorzata 0 0.00 0.00
KWAŚNIEWSKI Jacek Łukasz 0 0.00 0.00
FALKOWSKA-WIERCZEWSKA Natalia Maria 4 6.90 0.18
WOJTAS Jarosław Andrzej 3 5.17 0.13
CIEŚLAKOWSKA Ewa 1 1.72 0.04
WYDRZYŃSKI Maciej 0 0.00 0.00