A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Powiat lipnowski 

lipnowski
brak 0.62% 0.87% 1.12% 1.36% 1.61% 1.86% 2.11% 2.36% 2.60% 2.85%
danych 0.86% 1.11% 1.35% 1.60% 1.85% 2.10% 2.35% 2.59% 2.84% 3.1%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:52 819
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:10 123
Liczba ważnych kart:10 123
Frekwencja wyborcza:19.17%
Liczba głosów ważnych:9 577
% głosów ważnych:94.61%
Liczba głosów na listy komitetu:196
% 2.05%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Lipno 11 679  2 417  2 417  2 272  58  2.55
Bobrowniki 2 443  495  495  471  11  2.34
Chrostkowo 2 422  336  336  321  0.62
Dobrzyń nad Wisłą 6 349  897  897  854  20  2.34
Kikół 5 735  1 453  1 453  1 368  15  1.10
Lipno 9 176  1 571  1 571  1 489  28  1.88
Skępe 6 084  1 185  1 185  1 129  35  3.10
Tłuchowo 3 633  499  499  466  12  2.58
Wielgie 5 298  1 270  1 270  1 207  15  1.24
Ogółem 52 819  10 123  10 123  9 577  196  2.05
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
SZCZUKA Kazimiera 133 67.86 1.39
KRUPA Łukasz Marcin 11 5.61 0.11
STRAUSS Hanna Barbara 9 4.59 0.09
KRÓLEWICZ Mirosław 6 3.06 0.06
BOROWSKA Joanna Małgorzata 7 3.57 0.07
KWAŚNIEWSKI Jacek Łukasz 8 4.08 0.08
FALKOWSKA-WIERCZEWSKA Natalia Maria 6 3.06 0.06
WOJTAS Jarosław Andrzej 8 4.08 0.08
CIEŚLAKOWSKA Ewa 1 0.51 0.01
WYDRZYŃSKI Maciej 7 3.57 0.07