A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Gmina Lipno

Lipno
brak 0.62% 0.87% 1.12% 1.36% 1.61% 1.86% 2.11% 2.36% 2.60% 2.85%
danych 0.86% 1.11% 1.35% 1.60% 1.85% 2.10% 2.35% 2.59% 2.84% 3.1%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:9 176
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 571
Liczba ważnych kart:1 571
Frekwencja wyborcza:17.12%
Liczba głosów ważnych:1 489
% głosów ważnych:94.78%
Liczba głosów na listy komitetu:28
% 1.88%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
SZCZUKA Kazimiera 12 42.86 0.81
KRUPA Łukasz Marcin 5 17.86 0.34
STRAUSS Hanna Barbara 1 3.57 0.07
KRÓLEWICZ Mirosław 1 3.57 0.07
BOROWSKA Joanna Małgorzata 4 14.29 0.27
KWAŚNIEWSKI Jacek Łukasz 1 3.57 0.07
FALKOWSKA-WIERCZEWSKA Natalia Maria 2 7.14 0.13
WOJTAS Jarosław Andrzej 1 3.57 0.07
CIEŚLAKOWSKA Ewa 0 0.00 0.00
WYDRZYŃSKI Maciej 1 3.57 0.07