A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Miasto Dobrzyń nad Wisłą

Dobrzyń nad Wisłą
brak 0.62% 0.87% 1.12% 1.36% 1.61% 1.86% 2.11% 2.36% 2.60% 2.85%
danych 0.86% 1.11% 1.35% 1.60% 1.85% 2.10% 2.35% 2.59% 2.84% 3.1%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:6 349
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:897
Liczba ważnych kart:897
Frekwencja wyborcza:14.13%
Liczba głosów ważnych:854
% głosów ważnych:95.21%
Liczba głosów na listy komitetu:20
% 2.34%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
SZCZUKA Kazimiera 16 80.00 1.87
KRUPA Łukasz Marcin 1 5.00 0.12
STRAUSS Hanna Barbara 0 0.00 0.00
KRÓLEWICZ Mirosław 0 0.00 0.00
BOROWSKA Joanna Małgorzata 1 5.00 0.12
KWAŚNIEWSKI Jacek Łukasz 1 5.00 0.12
FALKOWSKA-WIERCZEWSKA Natalia Maria 0 0.00 0.00
WOJTAS Jarosław Andrzej 0 0.00 0.00
CIEŚLAKOWSKA Ewa 0 0.00 0.00
WYDRZYŃSKI Maciej 1 5.00 0.12