A  A+ A+

Gmina Chrostkowo

Chrostkowo
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:2 422
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:336
Liczba ważnych kart:336
Frekwencja wyborcza:13.87%
Liczba głosów ważnych:321
% głosów ważnych:95.54%
Liczba głosów na listy komitetu:0
% 0.00%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne