A  A+ A+

Miasto Dobrzyń nad Wisłą

Dobrzyń nad Wisłą
brak 13.74% 14.90% 16.06% 17.22% 18.38% 19.54% 20.70% 21.86% 23.02% 24.18%
danych 14.89% 16.05% 17.21% 18.37% 19.53% 20.69% 21.85% 23.01% 24.17% 25.34%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:6 349
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:897
Liczba ważnych kart:897
Frekwencja wyborcza:14.13%
Liczba głosów ważnych:854
% głosów ważnych:95.21%

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

Numer listy Nazwa Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  32  3.75
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  0.82
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  106  12.41
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  249  29.16
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  20  2.34
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  0.82
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  54  6.32
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  129  15.11
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  250  29.27
  Komitety razem 854  100